Rượu đông trùng hạ thảo tây tạng

10,000,000

Rượu đông trùng hạ thảo tây tạng

Mô tả

Rượu nếp tú lệ ngâm đông trùng hạ thảo tươi, 07-10 con đông trùng hạ thảo tây tạng Trung Quốc;
Trọng lượng: 3 lít/01 bình;
Bình thủy tinh Hàn Quốc